برای استفاده از امکانات انجمن، لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید.
عمومی

استفاده از سایت

سوالات و توضیحات استفاده از سایت در این انجمن مطرح خواهد شد
1 پاسخ
1 موضوع
الکی
به وسیله: ashkan
تخصصی ریتم

ریتم 4/4

برای بحث درباره انواع ریتم‌های 4/4 می‌توانید از این انجمن استفاده کنید
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan

ریتم 6/8

برای بحث درباره انواع ریتم‌های 6/8 می‌توانید از این انجمن استفاده کنید.
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan

ریتم 2/4

برای بحث درباره انواع ریتم‌های 2/4 می‌توانید از این انجمن استفاده کنید.
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan

ریتم 3/4

برای بحث درباره انواع ریتم‌های 3/4 می‌توانید از این انجمن استفاده کنید.
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan

متفرقه

برای بحث‌های کلی درباره‌ی ریتم‌ها می‌توانید از این انجمن استفاده کنید.
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan
تخصصی آکورد

انواع آکوردها

برای بحث درباره انواع آکوردها می‌توانید از این انجمن استفاده کنید.
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan
تخصصی تئوری موسیقی

تئوری موسیقی

این انجمن برای بحث پیرامون بحث تئوری موسیقی ایجاد شده است.
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan
تخصصی ملودی

ملودی

این انجمن برای بحث درباره مبحث ملودی ایجاد شده
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan
تخصصی آرپژ

انواع آرپژ

در این انجمن می‌توانید در رابطه با انواع آرپژها و چگونگی نواختن آنها بحث کنید.
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan
تخصصی ترانه سرایی

ترانه سرایی

این انجمن برای بحث و یادگیری ترانه سرایی ایجاد شده است.
0 پاسخ
0 موضوع

به وسیله: ashkan